thymela

– Psykoterapi, familjerådgivning och parterapi

Thymela är ett företag som erbjuder psykoterapi till privatpersoner och psykoterapeutisk kompetens till vårdgivare inom första linjens psykiatri. Thymela erbjuder även parterapi till privatpersoner och familjerådgivning till kommuner via Byrån för familjerådgivning och psykoterapi AB.


Vision

Att kunna erbjuda patienter inom den subventionerade landstingsdrivna vården en psykoterapi som tar hänsyn till hela människan, med fokus på symtomlindring och att läka känslomässiga sår. Att utifrån behov erbjuda en psykoterapi som går lite djupare än traditionell KBT för att skapa en bestående beteendeförändring över tid. Det skulle minska risken för att patienter återkommer med nya symtom och ge samhällsekonomiska vinster. Genom att förebygga och arbeta med svårigheterna så tidigt som möjligt minskar risken för att svårigheterna och lidandet blir större och patienter behöver mer vård.

Att verka för samhällsförändring genom ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer. Att verka för en ökad tillgänglighet för familjer som är i behov av hjälp i svåra situationer.

Att sätta in kvalificerad hjälp så tidigt som möjligt när människor är motiverade förändrar förutsättningarna för barn som växer upp i familjer med dysfunktionella relationsmönster. Det skulle skapa samhällsekonomiska vinster genom att reducera kriminalitet, drogmissbruk, våld och andra för samhället kostsamma tillstånd.


Verksamhetsidé

Att erbjuda en högkvalificerad vård utifrån evidensbaserade metoder. Att patienten själv ska kunna välja en vårdenhet utan att behöva slussas runt mellan olika enheter utifrån olika symtom. Att vården utgår från den professionella kontakt som den enskilda har valt och sedan utökas med de professioner som det finns behov av. Att det inte är symtomen som styr vilken enhet patienterna kommer till utan att patienter själva väljer vilken psykolog, psykoterapeut som de känner förtroende för att behandla deras tillstånd. Verksamheten ska ha ett brett nätverk av psykologer och psykoterapeuter samt läkare med hög kompetens.


foto: Fredrik Lundberg