Familjerådgivning

– Råd i samlevnadsfrågor

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar, familjer och enskilda som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Familjerådgivningen vänder sig även till föräldrar och vuxna barn och vuxna syskon. De terapeutiska samtalen kan t.ex. innehålla krishantering, klargörande samtal, samtal som syftar till förändring av relationen och separationsarbete.

Vanliga svårigheter kan vara att paret har svårt att kommunicera, saknad av psykisk och fysisk intimitet, ständigt destruktiva bråk, svårigheter att vara förälder eller bonusförälder, olika syn på barnuppfostran och otrohet.

Familjerådgivning är en verksamhet som alla kommuner i Sverige enligt lag måste erbjuda. Kommunerna subventionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer. I de fall där paret redan beslutat sig för att gå skilda vägar kan ett antal sessioner bidra till ett fungerande fortsatt samarbete och en mindre konfliktfylld separation.

Jag erbjuder familjerådgivning och ingår i kundvalssystemet då jag arbetar åt ”Byrån för
familjerådgivning och psykoterapi”
som är en av de godkända utförarna.

Jag erbjuder för närvarande familjerådgivning för invånare i Stockholms stad, Nacka, Täby, Lidingö, Danderyd och Ekerö. Egenavgiften per samtal kan variera mellan 250-450 kr beroende på beslut i respektive kommun. Bor du i någon av dessa kommuner kan du boka en tid här.


FOTO: FREDRIK LUNDBERG