om mig

Jag har arbetat med barn, ungdomar och familjer sedan 2001. Jag är utbildad socionom och började arbeta som skolkurator i en låg och mellanstadieskola. Efter några år ville jag arbeta mer med behandling då skolkuratorsrollen var mer av rådgivande karaktär. Jag sökte mig till en skola med behandling för ungdomar i behov av särskilt stöd och i samband med det gick jag en grundläggande psykoterapiutbildning, så kallad steg 1, i KBT.

Efter utbildningen började jag arbeta på en öppenvårdsmottagning med barn och ungdomspsykiatri, BUP. Den mottagningen privatiserades efter drygt ett år och det privata vårdföretaget Prima barn och ungdomspsykiatri tog över vården på mottagningen. Där arbetade jag i sju år. Jag utvecklade en kompetens inom det neuropsykiatriska fältet då jag deltog i många neuropsykiatriska utredningar tillsammans med psykolog och psykiatriker.

Lislotte_8752_2.jpg

Under 2011 gick jag en utbildning i DBT (dialektisk beteendeterapi) som anordnades av Elisabeth Malmquist, leg psykolog, leg. Psykoterapeut i Värnamo med Dr Alan Frusetti, Associate Professor University of Nevada, Reno, USA.

Jag utbildades i ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule (alla moduler) och i ADI-R Autism Diagnostic Interview-Revised - verktyg som används för att diagnostisera och bedöma autism. 


Under den här tiden gick jag min legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi, så kallad steg 2, i KBT på Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Jag vidareutbildade mig i schematerapi och började arbeta privat. Jag fick ett vårdavtal med en husläkarmottagning och började behandla patienter remitterade från allmänläkare för svårigheter som ångest, depression, krisreaktion, stress, utmattning och sömnstörningar. Jag fick även förfrågningar från patienter som sökte privat för att gå i psykoterapi.

Efter ett år övertog jag kontraktet för psykoterapimottagningen på Kungstensgatan i Stockholm och började hyra ut rum till andra psykoterapeuter. Jag och min kollega fick ett vårdavtal med ytterligare en husläkarmottagning. Behovet ökade och det började komma fler och fler remisser. Vi fick god hjälp av terapeutkollegor som kunde ta emot patienter. Vi är nu ett flertal psykoterapeuter som tar emot remisser från husläkarmottagningarna.

2017 inledde jag ett samarbete med Byrån för familjerådgivning och psykoterapi. Som ett led i detta gick jag i april 2018 en utbildning i schematerapi för par, med Poul Perris och Travis Atkinson på Schema Therapy Training Center i New York (ISST).

Byrån för familjerådgivning och psykoterapi har avtal med flera kommuner enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem). Det betyder att par som har behov av familjerådgivning kan boka tid och få ett antal samtal subventionerade av kommunen. Du kan boka en tid hos mig eller hos någon av mina kollegor direkt via nätet på: www.byran.org. Där kan man välja om man vill komma till min psykoterapimottagning vid Odenplan eller till mottagningen på Söder vid Medborgarplatsen.


foto: Karolina Olson Haglund